Skip to main content

Zarządzaj

Teraz wszystkie szkolenia masz uporządkowane, wiesz kto, kiedy, gdzie i czego się nauczył.

Instalacja

Instalowany na naszych, lub Twoich serwerach.

Lepszy i bezpieczny

Dostęp przez przeglądarkę internetową.


W pełni kompatybilny

Wiemy, że Twoje potrzeby są indywidualne.

Dlatego jesteśmy gotowi dostosować iSOS'a do Twoich potrzeb.

Lista zmian, które wdrażaliśmy naszym klientom :

  • Import automatyczny użytkowników z zewnętrznych systemów do zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Eksporty danych w dowolnych formatach;
  • Integracja z narzędziami komunikacji wewnętrznej;
  • Indywidualne raporty;
  • Możliwość zakupu szkoleń przez dedykowane strony internetowe, włącznie z uruchomieniem płatności online;
  • Zarządzanie pracownikami sezonowymi i zatrudnianymi na umowy cywilno-prawne.